ARCHWIUM

Zajęcia w Szopienicach zawieszone

19/01/2021

Niestety z przyczyn niezależnych od nas jesteśmy zmuszeni zawiesić zajęcia w SP44.
Tym samym powracamy do grafiki z zajęciami zamieszczonej w niedzielę tj. grupy z Szopienic zapraszamy na Giszowiec.
 

Partnerzy

  

Partnerzy klubu: