ARCHWIUM

Zarząd klubu TKKF "Czarni"

Członkowie zarządu: 
Prezes Zarządu
Dorota Morawska
E-mail: 
d.morawska@czarni.com.pl
Wiceprezes Zarządu
Mirosław Dobry
Sekretarz
Katarzyna Ryniewicz
Komisja rewizyjna: 
Sekretarz
Jacek Szolke

Partnerzy

  

Partnerzy klubu: